ستاد های اجرایی خدمات سفر استان

به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استانها ، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، روسای واحدهای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش ، دادگستری ، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیر کل صدا و سیمای استان ، رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیر عامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می شود .

الف – برنامه ریزی منطقه ای به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران

ب – اجرای سیاستهای کلی و برنامه های ابلاغی ستاد مرکزی

ج- اتخاذ رویه ها و روشهای نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان

د- ارائه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرآیندهای اجرایی ستاد

هـ - استفاده از ظرفیتهای شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیر ساختهای گردشگری استان

و – معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوه ها و مدل های نوین

ز- هماهنگی های اداری و پیشتیبانی مربوط به ستاد

ح- نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری ( واحدهای ارائه دهنده خدمات )

ط- نظارت بر سایر صنوف ارائه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران

ی- تهیه، تدوین، و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان

ک – اطلاع رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران

ل- ایجاد نظم، پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران

م – شناسایی نقاط قوت و ضعف نهادها و فرصت ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی به ستاد مرکزی

ن- استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند

تبصره_ ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می باشد .

•به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستانها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران مناظر با اعضای ستاد اجرایی استان، در سطح شهرستان تشکیل می شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است .

تبصره – دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است .